15 θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Πύργου

15 θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Πύργου

Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πύργου, που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας

Συνέχεια του άρθρου